Chào mừng bạn đến với Tacoo Việt Nam

Ống gió, miệng gió, van ống gió

Cửa gió tôn soi lỗ kiểu (PFD)

Đặc điểm sử dụng: - Được sử dụng làm cửa gió cấp hoặc cửa gió hồi. - Có thể kèm lưới lọc bụi...
Liên hệ

Cửa gió hồi có lưới lọc bụi

Đặc điểm kỹ thuật: - Được sử dụng làm cửa gió hồi. - Được lắp trên trần giả hoặc lắp trực tiếp trên đường ống gió. ...
Liên hệ

Cửa gió tròn

Đặc điểm sử dụng: - Được sử dụng làm cửa gió hồi hoặc cửa gió cấp khí tươi khi yêu cầu mỹ thuật công trình. - Đặc...
Liên hệ

cửa gió một lớp nan ngang

Đặc điểm sử dụng: - Được sử dụng làm cửa gió hồi hoặc cửa gió cấp khí tươi khi yêu cầu mỹ thuật công trình. ...
Liên hệ

cửa gió 1 lớp nan dọc

Đặc điểm sử dụng: - Được sử dụng làm cửa gió hồi hoặc cửa gió cấp khí tươi khi yêu cầu mỹ thuật công trình. - Đặc...
Liên hệ

Cửa gió lấy tươi ngoài trời

Đặc điểm sử dụng: - Được sử dụng làm cửa gió hồi hoặc cửa gió cấp khí tươi khi yêu cầu mỹ thuật công trình. - Đặc...
Liên hệ

Cửa gió nan cong 2 hướng

Đặc điểm sử dụng: - Được sử dụng làm cửa gió hồi hoặc cửa gió cấp khí tươi khi yêu cầu mỹ thuật công trình. ...
Liên hệ

Cửa gió nan cong 1 hướng

Đặc điểm sử dụng: - Được sử dụng làm cửa gió hồi hoặc cửa gió cấp khí tươi khi yêu cầu mỹ thuật công trình. ...
Liên hệ

Cửa gió khuếch tán

Đặc điểm sử dụng: -...
Liên hệ